สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Airport Hotel : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

Facilities Information

สระว่ายน้ำ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 10 ของโรงแรม ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.00 น.