• นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA)

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA)

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) (ASIA)

ประเภทธุรกิจ       ประกอบธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร และธุรกิจให้เช่าช่วงพื้นที่

บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)  บริหารงาน “โรงแรมเอเชีย”  ถนนพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ

บริษัท เอเชียพัทยาโฮเต็ล  จำกัด (AP) – บริษัทย่อย บริหารงาน “โรงแรมเอเชียพัทยา”  ตั้งอยู่ที่  เขาพระตำหนัก พัทยา  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บริษัท เอเชียแอร์พอร์ทโฮเต็ล จำกัด (AA) – บริษัทย่อย บริหารงาน “โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท” ตั้งอยู่บน อาคารเซียร์ รังสิต ริมถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และโรงแรมเอเชียชะอำ  ตั้งอยู่ริมหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี