ห้องประชุมและสัมมนา
โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา
     
โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา
     
โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา โรงแรมเอเชียพัทยา
     โรงแรมเอเชียพัทยา
โทร : (038) 250401-11 แฟกซ์ : (038) 250496
352 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ เมืองพัทยา ชลบุรี 20150

Copyright © 1998 - 2004 Asia Hotel Co.,Ltd.(Public)®  is a registered trademark of Thailand.