asia hotel bangkok thailadnd
 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 

1. IT SUPPORT
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี
 

2. WAITER/WAITRESS
- วุฒิขั้นต่ำ ม.3 อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 

3. MAINTENANCE
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 55 ปี
 

4. COOK (BAKERY , THAI , EUROPE)
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 55 ปี
 

5. GSO. (Reception)
- วุฒิปริญญาตรี อาย 18-30 ปี
 

6. ASSISTANT EXECUTIVE HOUSEKEEPER
- วุฒิขั้นต่ำ ม.3 อายุไม่เกิน 45 ปี ประสบการณ์ 5 ปี
 

7. ROOM BOY/MAID
- วุฒิขั้นต่ำ ม.3 อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 

8. CLEANER
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 18-35 ปี
 

9. SECURITY GUARD
- ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 45 ปี
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน Download  
หมายเหตุ - ทุกตำแหน่งให้แนบรูปถ่ายและประวัติ (Resume) มาพร้อมกับใบสมัครงาน
         - ให้ส่งใบสมัครงานพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาที่ hr@asiahotel.co.th


ผู้สนใจทุกตำแหน่ง ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานที่ ฝ่ายบุคคล
บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด
296 ซ.พญานาค ถ. พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขคราชเทวี กรุงเทพฯ
โทร 0-2217-0808 ต่อ แผนกบุคคล
E - Mail : hr@asiahotel.co.th