ห้องประชุม (CONFERENCE & MEETING)

Conference - Rajthevee Grand Ballroom
Rajthevee Grand Ballroom
Conference - Rajthevee Grand Ballroom
Rajthevee Grand Ballroom
Conference - Kingpetch
Kingpetch
Conference - Kingthong
Kingthong

Room Conference Banquet
Theatre Classroom Buffet Cocktail Sit down Chinese
Rajthevee 
Grand Ball room
1,500 850 750 1,500 550 1,100
Rajthevee 1 450 200 300 450 200 400
Rajthevee 2 600 250 400 600 300 480
Kingpetch 600 300 400 600 300 500
Kingthong 300 120 200 300 120 250
Prakaipetch 250 60 150 250 80 180
Phayathai 100 40 70 100 50 70
Pathumwan 100 40 60 100 40 70
Thiensin 50 20 40 50 40 40
Peking 50 25 40 50 40 40
Shianghai 40 15 20 30 20 20
Kwangchow 20 - - 20 10 20
Chungking 20 - - 20 10 20

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ / ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพ296 ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ 10400
โทร : 02 217-0808 ต่อ 5248
อีเมล : sale@asiahotel.co.th  Website : www.asiahotel.co.th 
Copyright © 1998 - 2004 Asia Hotel Co.,Ltd.(Public)® is a registered trademark of Thailand.