ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

 • Asia Pattaya Hotel : ปราสาทสัจธรรม

  ปราสาทสัจธรรม

Attractions Information

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณอ่าววงพระจันทร์ แหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเนื้อที่ 80 ไร่ งดงามด้วย "สถาปัตยกรรมไม้ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก" ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกว่า "วังโบราณ" บ้างก็เรียกตามวัสดุของตัวอาคารว่า "ปราสาทไม้" แต่เจ้าของความคิดและผู้ดำเนินการก่อสร้าง คือ คุณเล็ก วิริยะพันธุ์ (ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ) เรียกอาคารแห่งนี้ว่า "ปราสาทสัจธรรม"