ห้องอาหารถิ่นหยก

  • Asia Cha Am Hotel : ห้องอาหารถิ่นหยก

    ห้องอาหารถิ่นหยก

  • Asia Cha Am Hotel : ห้องอาหารถิ่นหยก

    ห้องอาหารถิ่นหยก

  • Asia Cha Am Hotel : ห้องอาหารถิ่นหยก

    ห้องอาหารถิ่นหยก

Promotion

อยู่ที่ชั้น 2 ของอาคารใหญ่ เปิดบริหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ เวลา 06.00 .-10.30 . และบริการอาหารไทยและนานาชาติ ให้เลือกทานตามที่คุณต้องการ เปิดบริการ ทุกวัน เวลา 06.30 . – 23.00 .