ห้อง สุวรรณศิลป์

 • Asia Cha Am Hotel : ห้อง สุวรรณศิลป์

  ห้อง สุวรรณศิลป์

 • Asia Cha Am Hotel : ห้อง สุวรรณศิลป์

  ห้อง สุวรรณศิลป์

 • Asia Cha Am Hotel : ห้อง สุวรรณศิลป์

  ห้อง สุวรรณศิลป์

 • Asia Cha Am Hotel : ห้อง สุวรรณศิลป์

  ห้อง สุวรรณศิลป์

 • Asia Cha Am Hotel : ห้อง สุวรรณศิลป์

  ห้อง สุวรรณศิลป์

Room Information

ขนาด : 96 ตารางเมตร

จัดประชุมแบบ : โรงหนัง สำหรับ 70 ท่าน และแบบชั้นเรียน สำหรับ 40 ท่าน

จัดเลี้ยงแบบ : ค๊อกเทล สำหรับ 70 ท่าน และบุฟเฟ่ต์ สำหรับ 50 ท่าน

Room Service

 • ไมโคโฟน
 • เครื่องฉายสไลด์
 • แผ่นบันทึกภาพ
 • เครื่องบันทึกเสียง
 • เลเซอร์พอยต์เตอร์
 • จอภาพ
 • ลำโพง
 • ฟลิปชาร์ท
 • โทรทัศน์
 • เครื่องฉายภาพ
 • ไวท์บอร์ด
 • คอมพิวเตอร์