แจ้งยกเลิกโปรโมชั่นรวมการส่งเสริมการขายกับ offpeak

  • Asia Hotel Bangkok : แจ้งยกเลิกโปรโมชั่นรวมการส่งเสริมการขายกับ offpeak

    แจ้งยกเลิกโปรโมชั่นรวมการส่งเสริมการขายกับ offpeak

Promotion

โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ขอแจ้งยกเลิกโปรโมชั่นส่งเสริมการขายร่วมกับเว็บไซต์ offpeak (https://www.offpeak.co.th/) ซึ่งเป็นโปรโมชั่นส่วนลด 40% สำหรับห้องอาหารจีน เดอะ เกรทวอลล์ , ห้องอาหารเวียดนาม ไซ่ง่อน และ ห้องอาหารทิโวลี่ ค็อฟฟี่ ช็อป เนื่องจากทางโรงแรมไม่สามารถติดต่อ หรือกระทำการแก้ไขข้อมูลใด ๆ กับทางเว็บไซต์ offpeak ได้

 

การขอยกเลิกโปรโมชั่นดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ