สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

 • Asia Hotel Bangkok : สระว่ายน้ำ

  สระว่ายน้ำ

สิ่งอำนวยความสะดวก

For your pleasure, at your leisure. Relax and bask under the sun.

 • Open 7.00 am –  8.00 pm


For information
 • Floor 5 : 02-217-0808 Ext. 5271
 • Floor 12 : 02-217-0808 Ext. 5274