ห้องประชุม ดุสิตา

 • Asia Airport Hotel : ห้องประชุม ดุสิตา

  ห้องประชุม ดุสิตา

 • Asia Airport Hotel : ห้องประชุม ดุสิตา

  ห้องประชุม ดุสิตา

Room Service

 • ซีดี / เทปคลาสเซต / เครื่องบันทึกเสียง
 • เครื่องฉายวีดิทัศน์
 • เครื่องเล่น วีซีดี ดีวีดี
 • ฟลิปชาร์ท
 • ตัวชี้เลเซอร์
 • โปรเจคเตอร์สไลด์
 • โทรทัศน์
 • ลำโพง
 • ระบบเสียง
 • เครื่องฉายภาพชนิดฉายแสงผ่านแผ่นแอลซีดี
 • เครื่องเล่น วีดีโอ
 • ไวท์ บอร์ด
 • เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ
 • จอภาพ
 • ไมโครโฟน (ขาตั้งแบบไร้สายและแบบคลิป)
 • Room Information


  ROOM DIMENSION (M) CONFERENCE BANQUET
  CLASS ROOM SITDOWM
  5th 19.50 x 29.00 250 – 500 350
  Areeya
  Evergreen 12.00 x 29.75 150 – 280 180
  Dusita 12.80 x 24.85 100 – 200 150
  Flora 10.00 x 24.00 80 – 150 110
  Cattaleya 13.83 x 16.53 80 – 150 110
  Busaba 11.90 x 13.83 50 – 80 80
  Meeting 1 3.80 x 650 15
  Meeting 2 3.80 x 5.20 15
  Meeting 3 3.80 x 5.80 15
  10th Floor 12.75 x 16.75 50 – 100 100
  Bualuang
  Tulip 9.50 x 6.00 15 – 25 25
  Orchid 6.85 x 24.00 80 – 120