ศูนย์การค้า

Facilities Information

ศูนย์การค้า บริเวณชั้นล่างของโรงแรม บริการทุกท่านด้วยห้างสรรพสินค้าเซียร์ รังสิต ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารหลากหลายชนิด