ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

 • Asia Airport Hotel : ล็อบบี้ บาร์

  ล็อบบี้ บาร์

Facilities Information

ล็อบบี้ บาร์ บริการเบเกอรี่และเครื่องดื่ม แสนอร่อยบริเวณ ล็อบบี้ของโรงแรม