ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

 • Asia Airport Hotel : ฟิตเนส เซ็นเตอร์

  ฟิตเนส เซ็นเตอร์

Facilities Information

ฟิตเนส เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการบริเวณชั้น 10 ของโรงแรม เอเชียแอร์พอร์ต ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-20.00 น.