ห้องประชุม และ ห้องสัมมนา

ห้องประชุม อารียา

ห้องประชุม อารียา

ชั้น 5 ขนาด 566 ตารางเมตร สำหรับประชุมแบบ เธียร์เตอร์ 500-800 ท่าน คลาสรูม 250-500 ท่าน สำหรับงานจัดเลี้ยง แบบบุฟเฟ่ต์ 200-350 ท่าน โต๊ะจีน 250-500 ท่...

ห้องประชุม คัทรียา

ห้องประชุม คัทรียา

ตั้งอยู่ชั้น 5 ขนาด 299 ตารางเมตร สำหรับการจัดประชุมแบบ เธียร์เตอร์ 150-300 ท่าน คลาสรูม 80-150 ท่าน สำหรับงานจัดเลี้ยง แบบ บุฟเฟ่ต์ 80-140 ท่าน โต๊ะจ...

ห้องประชุม ดุสิตา

ห้องประชุม ดุสิตา

ROOM DIMENSION (M) CONFERENCE BANQUET CLASS ROOM SITDOWM 5th 19.50 x 29.00 250 – 500 350 Areeya Evergreen 12.00 x ...