ismtec2013

โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
อัตราพิเศษสำหรับการประชุมวิชาการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 21วันที่ 17-20 มกราคม 2556กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

  • ราคาห้องพักดังกล่าวสำหรับการเข้าพักวันที่ 17-20 มกราคม 2556 เท่านั้น
  • ราคาพิเศษนี้สำหรับการจองห้องพักเป็นกรุ๊ปตั้งแต่ 10 ห้องขึ้นไป
  • อัตราห้องพักดังกล่าวรวมค่าภาษีและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

กรุณาติดต่อ :

โรงแรมเอเชียกรุงเทพมหานคร
โทร. 02-217-0808 ต่อ 5257, 083-540-9663
แฟกซ์ 02-215-9005

E-mail : marketing09@asiahotel.co.th